Projekt Líheň

Kdo jsme a co tu chceme

Cílem projektu Líheň je vytvoření platformy, resp. prostředí pro vytváření umělecké produkce s dětmi a pro děti se zaměřením na divadelní činnost. V rámci projektu však děti nerozvíjí pouze herecké a pohybové dovednosti. Naším cílem je všestranný a komplexní rozvoj kompetencí k ucelenému vytváření umělecké produkce, včetně ekonomických a technických dovedností.

Naše zkušenost je taková, že pro děti je prostředí divadla lákavé, ale ne všechny potřebují nutně stát na jevišti. Nemožnost zapojit se do dalších činností je ale na kroužcích dramatické výchovy či v ochotnických divadlech z divadelních projektů v zásadě vylučují. Přesto však mohou například svým výtvarným, hudebním, technickým či organizačním talentem přispět k produkci významným způsobem a být tak součástí uceleného díla, jehož prezentace na veřejnosti přináší okamžitou a tolik žádanou zpětnou vazbu.

Zakladatelé Spolku Líheň

Veronika Verika Krištofová

Předsedkyně výboru

Verika (*1978) vystudovala VOŠIS, obor Služby muzeí a galerií, dále bakalářský stupeň na Masarykově univerzitě, obor Dějiny umění. Působila dva a půl roku jako správce soukromých uměleckých Lobkowiczkých sbírek. Se svým manželem založila v roce 2010 Galerii Nemesis.. Za dobu svého působení v rámci činnosti Galerie realizovala Veronika Krištofová řadu úspěšných výstav v Čechách i v zahraničí.  

V roce 2015 založila projekt Besedárium, jehož cílem je realizace interaktivních vzdělávacích programů s prvky dramatizace a divadla ve školách. Píše divadelní texty a hraje v dětských představeních divadla Kubko. 

V roce 2016 se stala kreativní konzultantkou v projektu Kreativní partnerství Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání, jehož cílem je zapojení umělců do výuky. V rámci této činnosti pomáhá ve školách ve spolupráci s umělci realizovat nejrůznější projekty. 

Ve volných chvílích se věnuje též literatuře, píše divadelní adaptace a autorské hry a pohádky, zabývá se divadelní režií a pohybovým divadlem a  malbou.

Andrea Aja Marečková

Aja (*1971) je herečka a lektorka. Začínala v divadle Husa na provázku jako herečka-zpěvačka, kde ztvárnila role např. v kultovní inscenaci Comedia dell arte, Maryša, Tingl tangl, Babička, Žebrácká opera ad. Po osmi letech v Brně přijala nabídku Vladimíra Morávka a získala herecké angažmá v Klicperově divadle v Hradci Králové. Po příchodu do Prahy hostovala v např. v Divadle na Vinohradech, v divadle Ta Fantastika, v Divadle v Dlouhé a v Národním divadle.

V letech 2015 - 2017 spolupracovala se Společností pro kreativitu ve vzdělávání jako lektorka v ZŠ Na Beránku. V současné době se věnuje především tvorbě interaktivních představení pro děti. Je zakládající členkou divadla Kasperle. Věnuje se Fóru pro prožitkové vzdělání (děti ZŠ skrze divadelní prostředky připravuje na jednání v problémových a krizových situacích - např. šikana, agrese a násilí)

Spolupracuje se studiem Citadela v Praze, a každoročně spolupořádá divadelně taneční letní školu pro děti.

Václav Krištof

Václav (*1964) vystudoval pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor český jazyk - občanská nauka.

V prosinci 1989 založil Společnost Josefa Škvoreckého, jejímž předsedou je dodnes. Spolupráce s Josefem Škvoreckým a přátelské vztahy vyústily v roce 1993 v založení Soukromého gymnasia Josefa Škvoreckého. O pět let později Vyšší odborné školy tvůrčího psaní Josefa Škvoreckého. V oboru školství vyvrcholila spolupráce založením Literární akademie (Soukromé vysoké školy Josefa Škvoreckého) v roce 2000.

Je taktéž majitelem a zakladatelem společnosti Books and Cards, která vydává Spisy Josefa Škvoreckého, umělecké publikace, provozuje Galerii Nemesis, Agenturu Nemesis a v neposlední řadě taktéž projekt Besedárium.