Chci přihlásit své dítě

Na prkna, která znamenají svět

Vyplněním výše uvedeného formuláře uděluji výslovný souhlas Spolku Líheň (dále jen Spolku) se zpracováním citlivých údajů mého dítěte, které jsem Spolku poskytl/a za účelem přihlášení dítěte na kurz dětského divadla v období 2019/2020. Na níže uvedeném odkazu jsou zveřejněny informace dle článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 (GDPR) o účelu a způsobu zpracování poskytnutých údajů. Více na stránkách o zpracování osobních údajů zde.